Hva er Healing?

"Mennesket har, i tillegg til sin fysiske kropp, en energikropp, kalt aura, som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til vår bevissthet. Her går det et nettverk av energibaner, som et slags usynlig nervesystem, hvor vi blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen.

Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livsskvalitet såvel fysisk, psykisk som åndelig.

Når energien vår sirkulerer fritt fungerer kroppen optimalt, vi føler oss sterk, vital og sunn. Når energiene låser seg eller kommer i ubalanse, kan kroppslige tilstander etter hvert fremtre. Vi antar at de fleste, om ikke alle sykdommer og symptomer har nær sammenheng med vårt tanke- og følelsesliv og vårt livsmønster.

Det vi kaller sykdom kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen.

Mange healere kan sanse disse energiforstyrrelsene, og lede energi til disse områdene for å åpne opp igjen for energistrømmen. Når energisystemet er i harmoni, vil den fysiske kroppen bringes i naturlig balanse igjen. Healing kan ikke bare virke legende ved kroppslige tilstander, men på hele vår bevissthet.

Den ideelle form for helbredelse er når det skjer en healing på det indre plan, når vi føler at der hvor det før var uro og smerte er noe blitt leget. Vi er da kommet et steg nærmere oss selv, og som en følge av dette har vi også nådd en større grad av fysisk helse og velvære.

I healing behandles mennesker, ikke isolerte sykdomstilstander.

Erfaringsmessig kan vi si at effekt av healing ikke avgjøres av hvilken sykdom eller medisinsk diagnose personen har. Mennesker responderer ulikt på healing. Noen kan oppleve å bli betydelig bedre eller helt friske fra plager hvor skolemedisinen eller andre behandlingsformer ikke har kunnet hjelpe. Enkelte klienter forteller at de også får hjelp for problemer som healeren ikke er informert om. Effekten av healing er individuell, men svært mange som oppsøker healere rapporterer bedring.

Healing er en helhetlig rettet behandling som virker på hele mennesket. Sykdom kan ikke sees isolert fra mennesket og dets totale livssituasjon. Healere mener at tanker og følelser, livssituasjon, sorg, indre spenninger og konflikter kan uttrykkes som det vi kaller fysisk sykdom. Parallelt med kroppslig bedring ser vi nettopp ofte en indre forløsning eller forsoning. Man føler også indre ro, får bedre søvn, mer energi, livsvilje og mer kontakt med følelser.

Forskjellige spørreundersøkelser blant mennesker som har oppsøkt healere viser at omkrig 80 % av brukerne har fått hjelp. Ønsker du mer informasjon om forskning på healing anbefaler vi boken Healing Research I av Dr. Daniel Benor." Kilde: Det Norske Healerforbundet. 

 

Hvordan foregår en Healingmassasje?

Healingmassasje er en kombinasjon av massasje med utvalgte oljer, og healing.

Healingmassasjen åpner opp for en bedre energiflyt og en frigjøres fra stress og en får tilbake sin energi og balanse. Dette kan være med på å styrke kroppens immunfosvar og hjelper dens selvhealing. Jeg bruker eteriske oljer som kan være med på å underbygge hele healingprosessen, der deres effekt på den fysiske kroppen såvel som sinnet og følelsene blir tatt med. 

Det kan utføres som en hel massasje, eller som en delmassasje der for eksmpel rygg/ nakke eller føtter blir behandlet.

Klienten velger selv om det skal være stille, eller om en vil ha avslappende musikk til behandlingen.

Oljene er valgt ut etter en enkel konsultasjon, der også kontraindikasjoner som høyt/lavt blodtrykk, allergier, kronisk sykdom, medisinbruk og tildligere skader osv blir kartlangt og tatt med i beregningen. 

I motsettning til en klassisk aromamassaje så følger jeg ikke et fast mønster i massasjen, jeg jobber mer intuitivt og går inn på muskulære og emosjonelle spenninger og blokkeringer. Jeg finner frem til de områdene der spenningen sitter og der holder jeg hendene til jeg føler at det slipper taket, mellom 5 -15 min. Hendene mine kan oppleves som veldig varme når jeg jobber. Jo mere spenninger, jo varmere blir hendene.

Om ønskelig kan jeg bruke tromme etter healingmassasjen.

Tromma mi gir en dyp, brummende og mild vibreasjon som går dypt inn i kroppen, og er med på å løsne opp spenninger.

Av og til kan en få en emosjonell reaksjon på healingmassasjen og tromminga, det er ikke uvanlig når spenninger slipper taket. Om man syns det går for fort, eller man føler at man ikke er moden for det, så sier man bare ifra, så avslutter jeg. Det er du som er i fokus i behandlingen, og den skal tilpasses deg og dine behov og begrensninger. 

Etter behandling kan du ligge og slappe av en stund før du reiser deg av benken.